Wie onfortuinlijk genoeg te maken heeft met de ziekte van Crohn, ervaart dagelijks stress. Dat stapelt zich meer en meer op en creëert allerlei lichamelijke ongemakken. Emoties worden onbewust weggedrukt en ergens in ons onderbewustzijn opgeslagen. Maar wie weet wélke onderdrukte emoties dit zijn, kan er wat aan doen. Dat levert minder stress en dus minder lichamelijke symptomen op. Ik help je deze onderdrukte emoties te verwijderen. 

Het REBOOT traject gebaseerd op de Pijn Reset Methode (PRM), waarbij je leert verborgen en onderdrukte emoties los te laten. Het resultaat is dat zowel de lichamelijke als mentale en emotionele symptomen beter zijn te managen.

Jij beweert dus dat je een behandeling hebt die anders is…

Nee: het is geen behandeling, maar een methode. Ik help, ondersteun, coach en adviseer patiënten met de ziekte van Crohn in het zelf managen van hun chronische pijn. We gaan daarbij samen op zoek naar de werkelijke oorzaak, zodat er een oplossing wordt gevonden voor deze pijnlijke aandoening en er met minder tot geen symptomen kan worden geleefd.

Dat doen we door te bespreken waar de meest belangrijke, achterliggende oorzaak van de ziekte zich precies bevindt: in je onderbewustzijn.

Onderbewustzijn?!

Ik dacht dat je zei dat Crohn een darmziekte is!

Dat is het ook, maar alle processen in ons lichaam worden automatisch gestuurd door het brein. Dat gebeurt via het autonome zenuwstelsel – ook wel het AZS genoemd. Deze registreert én reageert – en het lichaam reageert dáár weer op. Een soort domino-effect, dus.

Het kan zo zijn dat er tijdens deze processen miscommunicatie ontstaat: stress. Het AZS reageert dan onmiddellijk met een lichamelijke reactie, zoals een hogere, snellere en oppervlakkige ademhaling. Dat heeft resultaat op je bloedbeeld en de hoeveelheid zuurstof in de organen en spieren. Die krijgen een tekort aan zuurstof, waardoor er afvalstoffen opstapelen.

Het klinkt logisch. Maar hoe kun jij dit oplossen? Ik heb al zoveel andere, mislukte ‘oplossingen’ geprobeerd…

Dat komt doordat mijn manier van werken in het reguliere, medische veld nauwelijks aan de orde komt. Daar wordt vaak symptomatisch gewerkt. Pijn wordt behandeld met pijnstillers in plaats van persoonlijke aandacht. Wij gaan daarentegen samen op zoek naar wát de symptomen veroorzaakt.

Ik breng vervolgens technieken over, waarmee je je eigen symptomen kunt managen. Inderdaad – zónder medicijnen of andere, pijnstillende middelen.

Het is dus een therapie…

Nee – het is géén therapie noch een behandeling. Het is een methode om te ontdekken om welke onbewuste, onderdrukte emoties het gaat.

contact

Dat kun je allemaal leuk vertellen, maar is het ook op iets wetenschappelijks gebaseerd?

Ja. De achterliggende theorie van REBOOT is gebaseerd op onder meer het werk van Dr. John E. Sarno. De beste man leefde van 1923 tot 2017. Hij was tot zijn pensioen Professor Revaliderende Geneeskunde in New York. Hij hielp zonder operaties, naalden of pillen meer dan tienduizenden patiënten af van chronische pijnklachten. Dat leverde hem de officieuze eretitel America’s #1 Pain Doctor op. En niet in een of ander plaatselijk sufferdje, maar in het uiterst toonaangevende Forbes Magazine.

Hoe lang duurt het traject?

Ik werk met een programma van zes tot acht weken, afhankelijk van de vraag en de doelstelling van de cliënt. Je gaat daarin aan de slag om te ontdekken wat de boosdoener is die jouw Crohn-symptomen veroorzaakt.